| چهارشنبه 9 اسفند 1402 |
کنترل پنل کاربری
نام کاربری
رمز عبور
کد امنیتی
مشکل آب و فاضلاب پروژه گلستان مرتفع گردید  ******  اطلاعیه اخذ تسهیلات مسکن مهر ***** پاسخ اداره تعاونی در خصوص برگزاری مجمع عمومی*****  شروع عملیات انشعاب آب و فاضلاب در مجموعه مسکونی گلستان*****گزارش عملکرد محوطه سازی
قرارداد ساخت و ساز پروژه 1000 واحدي گلستان

قرارداد ساخت و ساز

با توکل به خداوند متعال و استعانت از او  و در راستای اجرای تفاهم نامه شماره 6041/89/ص مورخه 22/12/89 شرکت تعاونی مسکن کارکنان زندانهای استان اصفهان ، شرکت عمران بهارستان و بانك مسكن و  همچنين با ملاحظه توافقنامه شماره ت/م 1451/88 مورخه 10/09/88 في مابين اين شركت تعاوني و  شرکت آیینه خانه سپاهان (پیمانکارو مجري) و با توجه به اخذ پروانه های کل سایت از شهرداری بهارستان و نیل به اهداف اصل 44 قانون اساسی و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و اساسنامه شرکت تعاونی مسکن و ملاحظه شرایط عمومی پیمان که همانا ترویج و تحکیم مشارکت و همکاری اعضاء،تحقق و توزیع عادلانه ثروت و نهایتاً تأمین مسکن برای اعضاء می باشد.این قرارداد بین طرفین ذیل بر اساس ماده 10 قانون مدني و سایر قوانین و مقررات مرتبط منعقد می گردد و مفاد و مندرجات آن برای متعاقدین و قائم مقام آنان لازم الاتباع می باشد.

ماده یک- طرفین قراداد :

بند1) طرف اول قرارداد:

شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل زندانهای استان اصفهان به شماره ثبت 19974 به نمایندگی آقایان حسین امیری به عنوان مدیرعامل و آقای سیدعبدالجواد هاشمی به عنوان رئیس هیأت مدیره که در این قرارداد و از این پس به اختصار شرکت تعاونی نامیده می شود.

به آدرس : اصفهان،کنارگذر ضلع غربی بزرگراه خیام،حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر،ساختمان بیمه کارآفرین،طبقه اول،واحد2.شرکت تعاونی مسکن کارکنان زندانهای استان اصفهان.

کدپستی:97819-81857   تلفکس: 7734450

بند2) طرف دوم قرارداد :

آقای/خانم ................................ فرزند .................. متولد ............. به شماره شناسنامه ............... کدملی .......................... صادره از ................ به شماره عضویت ........... که از این پس به اختصار عضو نامیده می شود.

به آدرس محل سکونت :........................................................................................................................................ کدپستی:................................ محل كار:.............................................................................................................................          تلفن ثابت:................................. تلفن همراه:............................................

تبصره 1: آدرس عضوکه در این قراداد ذکر گردیده است اقامتگاه وی محسوب و تا زمانی که تغییر آدرس فوق به اطلاع شرکت تعاونی نرسیده هرگونه ابلاغی اعم از ارسال اوراق و اخطار با دعوتنامه به وسیله پست عادی و الکترونیک به آدرس فوق بعمل خواهد آمد.ابلاغ الكترونيك نيز طبق قانون تجارت الكترونيك به منزله ابلاغ محسوب مي گردد.

تبصره 2: در صورت تغییر محل اقامتگاه و آدرس و شماره همراه،عضو موظف است ظرف یک هفته از زمان تغییر،آدرس جدید و شماره همراه و ثابت و نشانی دقیق و جدید خود را که ابلاغ اوراق بسهولت در آن نشانی میسر باشد به شرکت تعاونی کتباً اعلام و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت عواقب ناشی از این موضوع با وی بوده و از این حیث شرکت تعاونی با مسئولیتی مواجه نیست.

 ماده دو- موضوع قرارداد:

موضوع قراداد عبارت است از اجرای عملیات احداث و ساخت وساز یک واحد آپارتمان از 1000 واحد مسکونی در حال احداث پروژه گلستان با مشخصات،اوصاف و شرایط مندرج در مواد آتی و تحویل آن از سوی شرکت تعاونی پس از اتمام عملیات ساخت و ساز و تکمیل آپارتمان طبق شرایط مندرج در این قرارداد به عضو در صورت انجام به موقع و کامل تعهدات از سوی عضو.

ماده سه- مشخصات زمین و محل اجرای پروژه و نوع ساخت :

زمین پروژه گلستان، در حال احداث واقع در شمال غرب شهر جدید بهارستان  می باشد و بخشی از سند ثبتی شماره 2135/2248 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان كه طي قرارداد واگذاري شماره 1046/ص مورخه 02/03/88 از سوي شركت عمران بهارستان واگذار گرديده است.

تبصره3 : با عنایت به اینکه نحوه تقسیم،تعیین متراژ دقیق واحد مسکونی بر اساس مندرجات و مفاد سند واگذاری شماره ............... مورخ ................... تعیین می گردد و بر اساس شرایط موجود و آنچه در موارد اين قرارداد اشاره گردید واحدی به متراژ تقريبي 110مترمربع به عضو واگذار می گردد.لازم به توضیح است نحوه تقسیم،تعیین واحد و متراژ دقیق واحد مسکونی متعلقه به عضو  با در نظر گرفتن امتیاز اولیه،امتیاز واریز وجه به میزان و در موعد مقرر و نهايتاً امتياز كسب شده عضو در سيستم امتياز بندي توسط شرکت تعاونی مشخص و اعلام می گردد.

تبصره 4: واحد موصوف دارای انشعابات آب،برق،گاز و  فاضلاب می باشد که هزینه های آن در محاسبه برآورد و توسط عضو پرداخت مي گردد.

تبصره 5 : واحد موصوف دارای مشاعات راه پله،آسانسور ،پارکینگ،حیاط، فضای سبز،انباری،لابی و سایر موارد مصوب در نقشه های معماری موجود می باشد.

تبصره 6 :  انتخاب نوع و تیپ ساخت واحد منحصراً در اختيار شرکت تعاونی مسکن اداره کل زندانهای استان اصفهان می باشد.شایان ذکر است نوع ساخت بر اساس استانداردهای نظام مهندسی و آتش نشانی و شهرداری و سایر ارگان های ذیربط می باشد.

تبصره 7 : پکیج،نقاشی،کابینت آشپزخانه،دربهای کمد،شیرآلات و سرویسهای بهداشتی،رادیاتور، کولر به عهده عضو می باشد.

تبصره 8: شرکت تعاونی، ساختمان را در حد سفت کاری و نازک کاری شامل اجرای در و پنجره، شیشه، نمای ساختمان، سرامیک کف و بدنه، اجرای تأسیسات، آب، برق و گاز، فاضلاب تحویل و سایر موارد به عهده عضو می باشد.

ماده چهار- مدت قرارداد:

با عنایت به سند رهني مشاركت مدني احداث مسكن طرح مهر به شماره 31918 مورخ 27/04/91 و علي الخصوص بند 3 آن که به موجب آن شرکت تعاونی می بایست ظرف مدت 24 ماه از تاریخ فوق نسبت به اجراء و تکمیل موضوع مشارکت(احداث و ساخت و ساز پروژه مسکونی 1000 واحدی گلستان)اقدام نماید و در نظر گرفتن احتمالی تمدید این مدت و رعایت حال اعضاء مدت اين قرارداد 30 ماه از تاریخ 27/04/91 می باشد.همچنين تعديل در مدت قرارداد مطابق شرايط عمومي پيمان عمل خواهد شد.

تبصره 9: آپارتمان موضوع قرارداد بشرط آنکه عضوکلیه تعهدات قراردادی خود را خصوصاًتعهدات مالی موضوع ماده 6 را در سررسید مقرر به شرکت تعاونی پرداخت نماید و هیچگونه تعهد مالی معوق نداشته باشد پس از انعقاد قرارداد حاضر احداث و تکمیل گردیده و ظرف 30 ماه از تاریخ 27/04/91 به وی تحویل خواهد گردید. درغیر این صورت به مدت این قرارداد با احتساب جرایم تعیین شده از طرف بانک اضافه می گردد.

 ماده پنج- مبلغ قرارداد :

قیمت و ثمن واحد تحویلی بر اساس متراژ و بصورت علی الحساب بوده و قیمت قطعی واحد متعلقه به عضو پس از تکمیل و اتمام واحد و پرداخت کلیه هزینه های متعلقه محاسبه و تسویه حساب نهائی در موقع انتقال سند واحد تعیین شده بعمل خواهد آمد .مع الوصف برآورد هزينه ها و جدول اقساط مطابق جدول ذيل بوده و عضو بايد در مواعد مشخص، مبالغ تعيين شده را به حساب شركت تعاوني مسكن كاركنان زندانهاي استان اصفهان به شماره حساب هاي ذيل پرداخت نمايد.لازم به توضيح است همزمان با پرداخت مبالغ مندرج در جدول ذيل، مبلغ پرداخت نقدي اوليه عضو براي هزينه هاي قبل از پروانه به ميزان ...............................ريال محاسبه و مدنظر قرار گرفته و وام مسكن مهر به مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال همراه با پيشرفت ساخت و ساز توسط بانك مسكن در واحد مسكوني واريز و هزينه مي گردد.

رديف

تاريخ اقساط

مبلغ اقساط

1

91/07/30

18/000/000

2

91/10/30

18/000/000

3

92/01/30

18/000/000

4

92/04/30

18/000/000

5

92/07/30

24/000/000

6


92/10/30

24/000/000

7

93/01/30

24/000/000

8

93/04/30

31/000/000

9

93/06/30

31/000/000

10

93/08/30

32/000/000

جمع كل اقساط

238/000/000

 

 

 

شماره حساب بانك ملي

0201117371006

شماره حساب بانك مسكن

420000014993

شماره حساب بانك توسعه تعاون

1404/311/268904/1

 
ماده شش تعهدات عضو :

بند 1) عضو متعهد می گردد به کلیه تعهدات خویش خصوصاً تعهدات مالی خود عمل نماید و نسبت به واریز وجوه و اقساط تعیین شده در جدول زمانبندی پیوست قرارداد در سررسید تعیین شده اقدام نماید.

تبصره 10 : در صورت تخلف از این بند شرکت تعاونی مي تواند در هر مرحله از واگذاری قرارداد موصوف را فسخ نموده و مطابق مصوبه هیأت مدیره عمل نمايد.

بند 2) عضو متعهد می گردد کلیه اطلاعیه ها،دستورالعمل های صادره از طرف مدیریت شرکت تعاونی و مبالغ موردنیاز را طبق جدول زمانبندی در ماده 5 و همچنین مفاد اساسنامه و تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکت و قیمت تمام شده را بپذیرد و به آن عمل نماید.

بند3) به منظور اطمینان از وصول اقساط تعیین شده عضو به شرکت تعاونی وکالت بلاعزل می دهد که در صورت عدم پرداخت قسط یا اقساط مندرج در جدول زمانبندی فوق الذكر از محل حقوق و مزایای در سازمان زندانها یا هر ارگان دیگری برداشت نماید به نحوی که هرگاه شرکت تعاونی اراده نمایدتوانایی برداشت از حقوق و مزایای ماهیانه عضو را بدون هیچگونه تشریفات دیگری داشته باشد.

بند4) اخذ ضمانتنامه یا سفته یا چک از عضو در خصوص مشارکت با ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی به عمل می آید.

بند 5)در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط تعیین شده شرکت تعاونی می تواند نسبت به جابه جایی سایت عضو اقدام یا طبق تبصره 10 همین قرارداد اقدام نماید. در هر صورت تصمیم هیئت مدیره برای عضو قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.

بند6) اين قرارداد در صورتي معتبر خواهد بود كه قرارداد واگذاري اوليه توسط عضو به امضاء رسيده و تا آن مرحله مبالغ تعيين شده را  پرداخت گرديده باشد.

ماده هفت- تعهدات شرکت تعاونی :

بند1)تحویل واحد موضوع قرارداد ظرف 30 ماه از تاریخ 27/04/91 به عضو به شرط انجام کامل تعهدات عضو در این قرارداد مي باشد.

بند2)رعایت کلیه استانداردهای ساخت و ساز در مرحله سفت کاری و نازک کاری

بند3) با توجه به مشمول بودن کل واحدهای مسکونی این پروژه در تسهیلات و تخفیفات مسکن مهر و از جمله آن تعلق وام 25 میلیون تومانی برای آن، در صورتی که عضو دارای شرایط مسکن مهر باشد از این تسهیلات می تواند استفاده نماید و در پايان پروژه به صورت اقساط بلند مدت عضو بايد نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.

بند4) به جهت ايجاد انگيزه در اعضاء، سياست هاي تشويقي در سيستم امتيازبندي پيش بيني گرديده كه انتخاب واحد و اولويت زمان تحويل و امكان جابه جايي و ارتقاء بلوك هاي آپارتماني و ساير اقدامات با نظر هيئت مديره قابل اجرا مي باشد.

بند5) سعي و تلاش شركت تعاوني در كاهش هزينه ها با انتخاب ابزارهاي موجود.

ماده هشت- فسخ قرارداد :

در صورت عدم انجام تعهدات از سوی عضو،شرکت تعاونی می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید.شرکت تعاونی در انتخاب روش های فسخ و یا جابه جائی سایت عضو و یا وصول وجوه قرارداد طبق بند 3 و 4 از ماده 6 این قرارداد مخیرخواهد بود.

ماده نه – اختلاف و مرجع حل آن :

کلیه اختلافاتی که در تعبیر و تفسیر اجرای مفاد قرارداد بروز نماید ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق به اتاق تعاون شهرستان اصفهان به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شده ارجاع خواهد شد.

 ماده ده – فورس ماژور(قوه قهریه) :

در صورت وقوع فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه(آتش سوزی،پدیده های طبیعی از قبیل سیل،زلزله و غیره)که انجام وظایف و تعهدات موضوع این قرارداد را برای طرفین غیرممکن سازد پس از رفع موانع اجرای قرارداد ادامه خواهد یافت و مدت توقف در قرارداد لحاظ خواهد شد.

ماده یازده- الحاقات و اضافات :

این ماده به منظور الحاق و اضافه نمودن متمم به قرارداد در نظر گرفته شده است و بعنوان تکمله به قرارداد الصاق می گردد و همانند سایر مفاد قرارداد دارای اعتبار می باشد.متمم جزء لاینفک قرارداد به شمار آمده و باید به امضاء طرفین قرارداد برسد.

ماده دوازده – نسخ قرارداد :

این قرارداد مشتمل بر یک مقدمه،12 ماده،10تبصره،13بند و در 2 نسخه در تاریخ ........................ تنظیم و مبادله گردید که هر یک از نسخ متحدالمتن و دارای ارزش و اعتبار واحد می باشد و طرفین در کمال صحت و سلامت عقل و هوشیاری کامل مبادرت به امضاء آن نموده  اند.

مدیرعامل                                                              رئیس هیأت مدیره                                                      عضو

صفحه نخست گالری تصاویر
تعاونی مسکن اداره کل زندانهای استان اصفهان. کلیه حقوق محفوظ می باشد. maskan-z.com
 آدرس: اصفهان - کنار گذر ضلع غربی بزرگراه خیام - حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر،ساختمان بیمه کارآفرین
 تلفکس: 37703450- 031 سامانه پیام کوتاه: 10000600060000 کد پستی: 97819-81857
Top